Regulamin zakupów w sklepie internetowym Experience Based Music (E.B.M.)

 1. Sklep Internetowy, z muzyką i zwiazanymi z nią produktami, jest prowadzony przez Wojciecha Garwolińskiego, ul.Grunwaldzka 7a, 59-700 Bolesławiec, działającą pod nazwą skróconą – Limbicus, NIP: 6931172120, REGON: 020552907
 2. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej www.experiencebasedmusic.com, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 3. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.experiencebasedmusic.com w ten sposób, że Klient po wybraniu odpowiedniego dla siebie produktu i kliknięciu na jego cenę na przycisku “KUP” – dodaje go do tzw.”koszyka”.  Następnie po kliknięciu “koszyka” przenoszony jest automatycznie do formularza zamówienia. Dla klientów z Polski koszt przesyłki jest doliczony w zależności od gabarytu. Dla klientów z Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady oraz Australii po wybraniu Kraju z listy koszt przesyłki zmienia się zmienia się automatycznie, w zależności od kraju.
 4. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Do wartości zamówionych produktów doliczany jest koszt przesyłki.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz produktów zamówionych przez Klienta, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt przesyłki, a także sposób  dostawy.
 6. Zamówione produkty wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Termin otrzymania przesyłki = czas dostawy przez Pocztę Polską. Wszystkie przesyłki pocztowe wysyłane są jako priorytetowe.
 7. W przypadku wydłużenia się przewidywanego czasu realizacji Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany i podejmie decyzję, co do dalszego postępowania (np. wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia).
 8. Po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie przygotowujemy i wysyłamy przesyłkę na wskazany w zamówieniu adres Klienta.
 9. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient może zrezygnować z produktu kupionego w sklepie E.B.M. w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki, bez podania przyczyn rezygnacji. Rezygnacja możliwa jest tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani w żaden inny sposób naruszony. Produkt powinien być zwracany w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu, wraz z otrzymanym w przesyłce paragonem. W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany odesłać zakupiony produkt na adres sklepu. Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu, na konto wskazane przez Klienta. Koszty przesyłki towaru nie są zwracane. Towar noszący cechy naruszenia zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Limbicus Wojciechem Garwolińskim, ul.Grunwaldzka 7a, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6931172120, REGON: 020552907
 11. Spory wynikające z niniejszej umowy lub na jej tle rozstrzygał będzie sąd właściwy według siedziby przedsiębiorcy.
 12. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentami
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.experiencebasedmusic.com tj. z dniem 11 marca 2013 roku.
 14. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 882 001 336 bądź kontakt mailowy na adres: limbicus.limbicus@gmail.com